Lubuska Szkoła Równych Szans

Liceum Profilowane

Liceum Ogólnokształcące

Pobierz

Zdjęcia

 

PROJEKT Liceum Ogólnokształcącego w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMANZJALNYCH nr1 „ELEKTRYK”
im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli

Lp. Nazwa działania Krótki opis działania
1 Koło języka niemieckiego ( 60 godzin) Co tygodniowe zajęcia dla uczniów liceum ogólnokształcącego z zakresu przygotowania uczniów do sprawnego posługiwania się językiem obcym, przygotowania do egzaminu maturalnego, udziału w konkursach , olimpiadach itp.
2 Koło języka angielskiego ( 60 godzin) Co tygodniowe zajęcia dla uczniów liceum ogólnokształcącego z zakresu przygotowania uczniów do sprawnego posługiwania się językiem obcym, przygotowania do egzaminu maturalnego, udziału w konkursach , olimpiadach itp.
3 Koło informatyczne (70 godzin) Co tygodniowe zajęcia dla uczniów liceum ogólnokształcącego z zakresu przygoto-wania uczniów do udziału w konkursach , olimpiadach z dziedzin informatycznych itp.
4 Koło fizyczne (40 godzin)  Co tygodniowe zajęcia dla uczniów liceum ogólnokształcącego z zakresu przygoto-wania uczniów z fizyki i astronomii, przygotowania do egzaminu maturalnego, udziału w konkursach , olimpiadach itp.
5 Koło matematyczne(40 godzin)  Co tygodniowe zajęcia dla uczniów liceum ogólnokształcącego z zakresu przygoto-wania uczniów zmatematyki, przygotowania do egzaminu maturalnego, udziału w konkursach , olimpiadach itp.
6 Koło biologiczne (40 godzin)  Co tygodniowe zajęcia dla uczniów liceum ogólnokształcącego z zakresu przygotowania uczniów z biologii, przygotowania do egzaminu maturalnego, udziału w konkursach , olimpiadach itp.
7 Koło geograficzne (40 godzin)  Co tygodniowe zajęcia dla uczniów liceum ogólnokształcącego z zakresu przygotowania uczniów z geografii przygotowania do egzaminu maturalnego, udziału w konkursach , olimpiadach itp.
8 Koło chemiczne (40 godzin)  Co tygodniowe zajęcia dla uczniów liceum ogólnokształcącego z zakresu przygotowania uczniów z chemii, przygotowania do egzaminu maturalnego, udziału w konkursach , olimpiadach itp.
9 Zimowa Szkoła Przyrodników (luty 2009) Przeprowadzenie Zimowej Szkoły Przyrodników dla 20 uczniów (przedmioty matematyczno-przyrodnicze), którzy zostaną wybrani spośród najlepszych uczniów wytypowanych przez nauczycieli danych przedmiotów, poddani testowi wiedzy i umiejętności oraz testowi psy
10 Wakacyjna Szkoła Młodziezowych Liderów Przedmiotowych (lipiec 2009) Przeprowadzenie Wakacyjknej Szkoły Młodzieżowych Liderów Przedmiotowych dla 20 uczniów 7 przedmiotów, którzy zostaną wybrani spośród najlepszych uczniów wytypowanych przez nauczycieli danych przedmiotów, poddani testowi wiedzy i umiejętności oraz testowi psychologicznemu. Siedmiodniowe zajęcia wyjazdowe w czasie wakacji letnich (koniec czerwca - początek lipca). Uczniowie opłacają zajęcia dodatkowe .